submergir-se

àngelus

 

ángelus

fusta, tinta, feltre, lent.

50 cm diàm.

2015

 

“¿Quién, si yo gritara, me escucharía entre las órdenes
angélicas? Y aun si de repente algún ángel
me apretara contra su corazón, me suprimiría
su existencia más fuerte. Pues la belleza no es nada
sino el principio de lo terrible, lo que somos apenas capaces
de soportar, lo que sólo admiramos porque serenamente
desdeña destrozarnos. Todo ángel es terrible.”

 

R M Rilke

 

 

 

 

 

Microsoft Word - treballs.doc

 

una furia de esplendores

fusta, agulles de cap, camera de mòbil.

12x9x8 cm

2013

 

 

Microsoft Word - treballs.doc

 

 

sinusoide

fotografía ( + fragment ampliat)

170 x 15 cm

2012

 

Viatge a través de les arrugues del meu propi cos. Del cap als peus.

 

 

 

 

 

 

Microsoft Word - treballs.doc

 

 

 

fràgil costura

circuit tancat camera de vigilància amb projecció

2012

 

A la manera d’un Polifem tecnòlògic una càmera de seguretat capta la imatge de l’espectador per retornar-la projectada sobre la pròpia càmera i sobre ell mateix. L’espectador pot veure’s mirant o veure la pròpia sala projectada, en un joc de miralls i d’imatges estranyes i fugisseres.

Secrets

Instal·lació a l’esglèsia de Vilafresser. Juny 2010

 


 

in girum imus nocte et consumimur igni

Insttal·lació realitzada a Portbou durant el Festival Surpas 2008

 

T R À N S I T S

Es defineix etimològicament trànsit, en la seva accepció més simple, com l’acció de passar d’un lloc a l’altre o també com el canvi d’un estat a un altre. Estar  de trànsit, de pas, és utilitzat per a definir l’estada frugal en algun lloc. Remarcar el fet que es ve d’un lloc i se’n va a un altre, en un període que és consecutiu i mediat en el temps, que és un discòrrer continu. Pel seu significat com a pas d’un estat a un altre es utlitzada l’expressió “el trànsit de la mort” o també com a moment crític del qual depèn un canvi radical o molt important, amb el que es vol indicar un estat emocional. Un estat que en el  seu extrem ens porta a l’ús de la paraula trànsit com l’estat psicofísic especial en el que s’entra a través de determinats rituals o també el característic dels mèdiums. El trànsit te vincles profunds amb la mort.

La obra consta de dos peces, una canoa realitzada amb fusta d’acàcia, que procedeix dels boscos on s’ha filmat el vídeo, l’altra peça complementària, que es projecta en loop i so ambient.

 

P6010039

Cap

Marbre, 20x20x50, 2006